Reforça la teva identitat i aporta valor amb el blog corporatiu

blog oliver grafic

Reforça la teva identitat i aporta valor amb el blog corporatiu

Ser dinàmics al món digital és tan important com el mateix fet de ser-hi. És a dir, no n’hi ha prou amb disposar d’un web atractiu, ben estructurat i que ofereixi una bona experiència a qui el visiti –us en vam parlar en aquest post, sinó que convé actualitzar-lo, que estigui viu. S’ha comprovat que, com més s’actualitza un lloc web, més leads –clients o usuaris potencials que es registren al web– aconsegueix atreure. Una bona manera d’aconseguir-ho és oferint nous continguts periòdicament al blog corporatiu. 

D’entrada, cal assenyalar que un blog no compleix exactament les funcions d’una secció de notícies, encara que tinguin alguns punts en comú. Una secció de notícies està més subjecta a l’actualitat de la nostra organització, i pot ser útil per a informacions puntuals que vulguem donar a conèixer de manera ràpida. En canvi, el blog corporatiu és sobretot una eina per comunicar la identitat del projecte i subratllar-ne els trets diferencials a través de continguts útils i de valor per als usuaris 

A través d’un blog actiu i amb articles que siguin rellevants, aconseguim enfortir la relació amb el nostre públicEns presentem com una organització que té coneixement i experiència en el nostre sector, que posem a l’abast dels usuaris ja sigui amb continguts divulgatius, formatius, per aprofundir, etc. que es vinculin al nostre producte o servei. D’altra banda, el blog és clau per aconseguir i mantenir un bon posicionament SEO i per captar trànsit cap al nostre web. En definitiva, ens fa visibles i ens manté connectats amb els usuaris 

Atesa la rellevància dels blogs corporatius, els hem de considerar una part imprescindible d’una estratègia de màrqueting. Perquè compleixi els seus objectius, un blog requereix una bona planificació, sense la qual podria estar mancat de coherència temàtica o bé no tenir regularitat en la freqüència de publicació. Per tot això, cada cop és més habitual encarregar-ne la gestió a professionals de la comunicació.  

A Oliver Gràfic treballem el blog corporatiu com a part fonamental del pla de comunicació dels nostres clients. Ens ocupem de dissenyar una estratègia que s’adapti a la singularitat de la vostra organització i que potenciï la relació amb el vostre públic. Ens fem nostre el vostre projecte i l’expliquem al blog corporatiu a través d’articles originals i atractius que en transmetin l’essència.