Redactar a les xarxes socials: copies o adaptes?  

olivergrafic xarxes socials continguts

Redactar a les xarxes socials: copies o adaptes?  

Tothom té clar que les xarxes socials són un element clau d’una estratègia comunicativa, però no sempre sabem treure’n el màxim partit. Un factor essencial per aconseguir-ho és l’adequació dels textos o copys de les publicacions a cada xarxa que utilitzem. De la mateixa manera que no ens expressem igual si escrivim una carta o un whatsapp, o que no ens dirigim a un adolescent o a una persona gran en els mateixos termes, és molt recomanable que no copiem i enganxem un text pels diversos canals, sinó que l’adaptem. 

El primer pas per redactar els millors copys és conèixer bé el nostre públic per saber quines xarxes prioritzar i, així, definir una estratègia òptima. Gràcies als informes i a les analítiques de cada plataforma, podem afinar el tipus de continguts per potenciar els que funcionen millor, així com centrar-nos a publicar en les franges horàries òptimes, tal com vam comentar en un post sobre publicar a Instagram 

Un cop tinguem clares variables com el perfil dels nostres públics i les xarxes preferents, hem de redactar continguts pensant en les especificitats de cada canal. Així, Facebook ens permet textos més llargs -tot i que no convé abusar de l’extensió!- i tempos de publicació més espaiats, el que la fa ideal per a continguts més elaborats. A Twitter, la limitació de caràcters ens obliga a segmentar el discurs i pensar molt bé cada piulada perquè sigui atractiva, i demana una actualització constant. La imatge i el vídeo són els continguts dominants arreu, però sobretot a Instagram, on els textos simplement han d’actuar d’acompanyamentSi el que volem és dirigir-nos a altres professionals, LinkedIn és el canal idoni, on haurem de fer èmfasi en l’especialització, el rigor i la informació útil.  

La redacció dels textos és important, però no és l’únic element que hem de tenir en compte. Les imatges i vídeos de qualitat i els dissenys atractius, elaborats segons les característiques de cada xarxa, també són imprescindibles si volem oferir continguts de qualitat, útils i persuasius. A Oliver Gràfic enfoquem el treball a les xarxes socials com un element bàsic de la comunicació de qualsevol projecte, i les abordem de manera integral per definir una estratègia personalitzada, que transmetrà el valor de la vostra organització i optimitzarà la interacció amb els usuaris, perquè sense interaccions serà difícil que el vostre perfil sigui visible o tingui abast… però d’això us en parlarem més endavant!