El pla de comunicació de crisi, l’aliat per a qualsevol imprevist

pla comunicacio de crisi oliver grafic

El pla de comunicació de crisi, l’aliat per a qualsevol imprevist

El més probable és que, tard o d’hora, en la nostra empresa, institució o entitat ens haguem d’enfrontar a una crisi, ja sigui fruit d’un descuit o un error o bé que obeeixi a causes que no podem controlar. En qualsevol cas, el que sí que podem controlar és com transmetem aquestes situacions extraordinàries per tal de reduir-ne al màxim els efectes negatius. En altres paraules: necessitem un pla de comunicació de crisi.

La base de tot pla de comunicació de crisi és un coneixement exhaustiu de l’organització, el seu sector i el públic a qui es dirigeix per identificar els principals riscos que podem córrer i preveure escenaris d’actuació perquè sapiguem com actuar. A partir d’aquí, podrem planificar la comunicació del procés de la crisi: quin serà el discurs, quins canals utilitzarem i com ens relacionarem amb clients, mitjans, administracions i opinió pública, etc.

Si bé l’estratègia d’una bona comunicació de crisi, tal com hem dit, rau en una profunda comprensió de qui som, per on ens movem i a qui ens adrecem, hi ha diverses premisses que cal tenir en compte quan plantegem el pla:

  • Estructurar les passes a seguir. Hem d’establir el procés que guiarà la comunicació, des de l’esclat de la crisi fins al retorn de la normalitat, i no deixar res a la improvisació.
  • Missatges clars, directes i transparents. En moments d’incertesa, és clau transmetre confiança i capacitat de gestionar la situació per resoldre els dubtes i inconvenients del públic.
  • Definir les formes de comunicació. Cal tenir clars quins canals utilitzarem i per a què en cada fase de la crisi. De cara als mitjans, fixarem qui actuarà de portaveu i el contingut de les intervencions.
  • Actuar de manera coherent. La comunicació de la crisi ha d’estar cohesionada, encadenar els missatges de manera lògica i evitar contradiccions.

pla comunicacio crisi oliver grafic planificació

Sovint, podem tenir molt clara la identitat de l’organització i del públic, però ens és difícil imaginar com comunicar-nos en situacions imprevistes. Una agència de comunicació serà el millor company per definir un pla de comunicació de crisi adaptat al vostre cas.

La teva empresa disposa d’un pla de comunicació de crisi? Si necessiteu preparar-ne un, a Oliver Gràfic t’assessorem i ho fem possible. Contacta’ns!