Famílies tipogràfiques: la importància d’unes bones lletres

familia tipografica oliver grafic disseny banyoles

Famílies tipogràfiques: la importància d’unes bones lletres

Al seu cèlebre discurs a la Universitat de StanfordSteve Jobs va recordar l’època en què assistia com a oient a les classes de cal·ligrafia i tipografia a la Universitat de Reed, on va quedar meravellat per aquesta branca del disseny gràfic. Temps després, un dels ingredients de l’èxit de l’ordinador Mac va ser, precisament, la incorporació d’una diversitat de fonts tipogràfiques amb una estètica atractiva. Així doncs, la tipografia és un element que marca, i molt, la diferència 

La tipografia és un món fascinant i complex, que sovint ens passa inadvertit. Rere molts dels textos i paraules que llegim hi ha una feina d’artesania per desenvolupar un estil concret –el que es coneix com a font i les múltiples variants que, a partir d’un mateix dibuix, poden adoptar en funció de diversos factors. Aquest conjunt de variants s’anomena família tipogràfica.  

La família tipogràfica agrupa les sèries que deriven d’una font tipogràfica: s’agafa el dibuix de cadascun dels caràcters de la font inicial -és a dir, les lletres, les xifres i els signes especials– i se li apliquen variacions en aspectes com la mida, el gruix del traç, la inclinació i els espais entre caràcters, donant lloc a un ventall més o menys ampli de possibilitats unides per un disseny comú: majúscules i minúscules, fines, negretes, cursives, subratllades, versaletes, etc. Tant en la creació d’una tipografia com en el desenvolupament de la seva família tipogràfica és imprescindible un estudi detallat dels espais i les proporcions, així com de les diferents superfícies en què s’han d’aplicar.  

La manera de treballar les tipografies ha canviat radicalment a través dels segles, des de la fabricació en plom dels tipus mòbils a les tecnologies actuals i a l’abundància de fonts que podem trobar a Internet. Tanmateix, hi ha un fet invariable: una bona família tipogràfica a partir d’una font escollida o creada específicament per a un text o una marca en permetrà una lectura òptima i n’oferirà una estètica atractiva. Es tracta, per tant, d’encertar l’equilibri entre bellesa i funcionalitat.     

Així doncs, disposar de fonts adequades i de les seves respectives famílies tipogràfiques és clau per a la imatge de qualsevol projecteperquè permet disposar d’un ventall de recursos ampli a l’hora de plasmar diferents tipus de text i fer-ho en diverses superfície. A Oliver Gràfic donem una gran importància a la tipografia i treballem a fons les famílies tipogràfiques per a tota mena de productespublicacions editorialspackaging, exposicions, senyalística, comunicació multimèdia, tèxtil… Busquem la millor manera de reflectir el teu missatge i la identitat del teu projecte