Imatge gràfica pel Firestoc 2018

Categoria
Disseny, Publicacions
Sobre aquest projecte

Hem creat la imatge gràfica pel Firestoc 2018, que reforça la marca creada l’any passat amb motiu del vintè aniversari d’aquesta fira i que s’ha traduït en un cartell promocional i un fulletó informatiu, així com en diversos anuncis per premsa en format paper i digital.